kiril alfabesinin oluşumu

by 06:54 0 yorum
KİRİL ALFABESİNİN MEYDANA GELMESİ
Kiril Alfabesinin temeli 863 yılı civarına dayanmaktadır. Bizans İmparatoru 3.Mihail'in emri ile Kiril ve Metodius tarafından oluşturulmuştur. Bizans İmparatoru Kiril ve Metodius'u, Moravya'ya oradaki yerli halka Slav dilinde ibadeti öğretmesi için göndermiştir. Onların kutsal kitap İncil'i Slav diline çevirebilmek için bir alfabeye ihtiyaçları vardır. Bunun için Yunan alfabesi kökenli harflere kendi uydurdukları harfleri de ekleyerek yeni bir Slav alfabesi oluşturdular. Rahip kardeşler oluşturdukları yeni alfabeyi Glagolitik alfabe adını verdiler.
880 yılında papalık alfabenin Konstantin tarafından bulunduğunu ifade etmiştir. Bir süre sonra Konstantinin havarileri ve halefleri Glagolitik alfabesini Yunan alfabesine daha çok benzeyecek şekilde değiştirmişler ve yeni bir alfabe daha oluşturmuşlardır. Konstantin'in ölümünden sonra rahipler bu alfabeye Kiril alfabesi adını vermişlerdir. Slavlar her iki alfabeyi de bir süre kullanmışlardır. Fakat daha sonra Bizans etkisinde bulunan Bulgar, Sırp, Rus kiliseleri Glagolitik alfabeyi kullanımdan çıkarmışlardır.
Günümüzde kullanılan Kiril alfabesi böylece meydana gelmiş olur.
Glagolitik Alfabe
Kiril Alfabesi

Melike Tektas

Blog Yöneticisi

Bu blog, Rusça öğrenmek isteyenlere ışık tutmayı amaçlayan bir blogtur. Öğrendiğim, bildiğim Rusça ile ilgili genel bilgileri bu blogta yayınlamaya devam edeceğim. Bloğumu takip etmeyi unutmayın.

0 yorum:

Yorum Gönder