Rusça şimdiki zaman

by 11:38 0 yorum
ŞİMDİKİ (GENİŞ) ZAMAN
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
            Rusça’da şimdiki zaman ve geniş zaman aynı şekilde ifade edilir. Rusça da iki tip fiil vardır. Sonu –ать / -ять ile biten birinci tip fiiller ve sonu –ить/ -еть  ile biten ikinci tip fiiller. Birinci tip ve ikinci tip fillerin öznelere göre aldığı son ekler değişir. Önce öznelerimizin neler olduğuna bakalım.

Я       - ben                                                     Оно    - o (nötr)   
Ты    - sen                                                      Мы    - biz
Он     - o (erkek)                                            Вы     -  siz
Она   - o (kadın)                                            Они   -  onlar
            
Şimdi birinci tip fiil eklerimize bakalım.
Я           –   ю
Ты         –  ешь
Он/Она –  ет
Мы        –  ем
Вы         –  ете
Они       –  ют
       
     Örnekler:

Работать (çalışmak)
Я работаю                 (Ben çalışıyorum)
Ты работаешь          (Sen çalışıyorsun)
Он работает             (O çalışıyor)
Она работает           (O çalışıyor)
Мы работаем          (Biz çalışıyoruz)
Вы  работаете          (Siz çalışıyorsunuz)
Они работают          (Onlar çalışıyorlar)

Отдыхать (dinlenmek)
Я отдыхаю                (Ben dinleniyorum)
Ты отдыхаешь          (Sen dinleniyorsun)
Он отдыхает             (O dinleniyor)
Она отдыхает           (O dinleniyor)
Мы отдыхаем          (Biz dinleniyoruz)
Вы отдыхаете           (Siz dinleniyorsunuz)
Они отдыхают         (Onlar dinleniyorlar)

Гулять   (gezmek)
Я гуляю                     (Ben geziyorum)
Ты гуляешь               (Sen geziyorsun)
Он гуляет                  (O geziyor)
Она гуляет                (O geziyor)
Мы гуляем               (Biz geziyoruz)
Вы гуляете                (Siz geziyorsunuz)
Они гуляют               (Onlar geziyorlar)

Повторять   ( tekrarlamak)
Я повторяю              (Ben tekrarlıyorum)
Ты повторяешь        (Sen tekrarlıyorsun)
Он повторяет           (O tekrarlıyor)
Она повторяет         (O tekrarlıyor)
Мы повторяем        (Biz tekrarlıyoruz)
Вы повторяете         (Siz tekrarlıyorsunuz)
Они повторяют        (Onlar tekrarlıyorlar)

Şimdi ikinci tip fiil eklerimize bakalım.

Я            –  у /ю
Ты          –  ишь
Он/Она  –  ит
Мы         –  им
Вы          –  ите
Они        –  ат / ят

Örnekler:

Говорить (konuşmak)
Я говорю                   (Ben konuşuyorum)
Ты говоришь            (Sen konuşuyorsun)
Он говорит               (O konuşuyor)
Она говорит             (O konuşuyor)
Мы говорим            (Biz konuşuyoruz)
Вы говорите             (Siz konuşuyorsunuz)
Они говорят             (Onlar konuşuyorlar)

Учить  (öğretmek/okumak)
Я учу              (Ben öğretiyorum)
Ты учишь       (Sen öğretiyorsun)
Он учит          (O öğretiyor)
Она учит        (O öğretiyor)
Мы учим       (Biz öğretiyoruz)
Вы учите        (Siz öğretiyorsunuz)
Они учат        (Onlar öğretiyorlar)

Смотреть   (izlemek/seyretmek)
Я смотрю                  (Ben izliyorum)
Ты смотришь           (Sen izliyorsun)
Он смотрит              (O izliyor)
Она смотрит            (O izliyor)
Мы смотрим            (Biz izliyoruz)
Вы смотрите            (Siz izliyorsunuz)
Они смотрят             (Onlar izliyorlar)

Сидеть (oturmak)
Я сижу                       (Ben oturuyorum)
Ты сидишь                (Sen oturuyorsun)
Он сидит                   (O oturuyor)
Она сидит                 (O oturuyor)
Мы сидим                (Biz oturuyoruz)
Вы сидите                 (Siz oturuyorsunuz)
Они сидят                 (Onlar oturuyorlar)

Melike Tektas

Blog Yöneticisi

Bu blog, Rusça öğrenmek isteyenlere ışık tutmayı amaçlayan bir blogtur. Öğrendiğim, bildiğim Rusça ile ilgili genel bilgileri bu blogta yayınlamaya devam edeceğim. Bloğumu takip etmeyi unutmayın.

0 yorum:

Yorum Gönder