Rusça sayılar

by 11:20 0 yorum
1 Один
Два
Три
4 Четыре
5 Пять
6 Шесть
7 Семь
8 Восемь
9 Девять
10 Десять
11 Одиннадцать
12 Двенадцать
 13Тринадцать
14 Четырнадцать
15 Пятнадцать
16 Шестнадцать
17 Семнадцать
18 Восемнадцать
19 Девятнадцать
20 Двадцать
21 Двадцать один
22 Двадцать два
23 Двадцать три
24 Двадцать четыре
25 Двадцать пять
26 Двадцать шесть
27 Двадцать семь
28 Двадцать восемь
29 Двадцать девять
30 Тридцать
40 Сорок
50 Пятьдесят
60 Шестьдесят
70 Семьдесят
80 Восемьдесят
90 Девяносто
100 Сто

Melike Tektas

Blog Yöneticisi

Bu blog, Rusça öğrenmek isteyenlere ışık tutmayı amaçlayan bir blogtur. Öğrendiğim, bildiğim Rusça ile ilgili genel bilgileri bu blogta yayınlamaya devam edeceğim. Bloğumu takip etmeyi unutmayın.

0 yorum:

Yorum Gönder