Rusça ismin cinsiyetleri

by 10:16 1 yorum
İsim varlıklara verilen sözcüklerdir.
Rusçada isimlerin cinsleri bulunmaktadır. Bunlar; Eril Cins (Мужской Род), Dişil Cins (Женский Род) ve Nötr Cinstir (Средний Род).


ERİL CİNS kelimeler; son harfi sessiz harf ya da Й harfi ile biten kelimelerdir. 
Örnek:

Карандаш, дом, автобус, рассказ, паспорт, банк, звук, стакан, урок, город, завод, завтрак,  стол, телефон, компьютер, музей, чай, герой, май, санаторий, край, рабочий, бой сарай...
DİŞİL CİNS kelimeler; son harfi  А ya da Я harfi ile biten kelimelerdir.
Örnek:
Ручка, книга, школа, девушка, лампа, группа, карта, собака, подруга, комната, шапка, фамилия, молния, неделя, земля, армия, семья, деревря, тётя, неделя, Турция, Россия...

NÖTR CİNS kelimeler; son harfi O ve E harfleri ile biten kelimelerdir.
Örnek:
Окно, зеркало, радио,молоко, вино, пальто, слово,письмо, солнце, море, здание, платье, поле...

Rusça istisnaların dili olduğu için hemen her konuda istisnai durumları vardır. Bu istisnalardan biri de ismin cinslerine aittir. Yani yukarıdaki kuralların dışında olan bazı kelimeler vardır.

  • Sonu  А ya da Я harfi ile bitmesine rağmen eril olan isimler vardır. Çünkü bu isimler canlıdır ve erkeği temsil eder. «папа,дядя,няня, дедушка, юноша, мужчина»


  • Yumuşak işareti ile biten eril cins kelimeler: ay isimleri, sonu тель ve арь ile biten mesleklerdir. «писатель, читатель, учитель, библиотекарь, секретарь, январь, февраль, апрель» 


  • Yumuşak işareti ile biten dişil kelimeler: sonu ость, есть, знь, сть, сь, вь, бь, пь ile biten kelimelerdir. «новость, радость, молодость, тяжесть, свежесть, болезнь, весть, подпись, кровь, цепь»


  • Sonu МЯ ile biten kelimeler Nötr Cinstir. «имя, время,знамя, семя,племя»


Melike Tektas

Blog Yöneticisi

Bu blog, Rusça öğrenmek isteyenlere ışık tutmayı amaçlayan bir blogtur. Öğrendiğim, bildiğim Rusça ile ilgili genel bilgileri bu blogta yayınlamaya devam edeceğim. Bloğumu takip etmeyi unutmayın.

1 yorum: